IISG

Vrouwengeschiedenis op het IISG

Inleiding

Deze pagina geeft een overzicht van de projecten op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), een van de grootste documentatie- en onderzoekscentra ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het bijzonder. Documenten over de rol van vrouwen in sociale bewegingen zijn te vinden in archief-collecties op het IISG. Het Instituut verspreidt informatie over vrouwen- en gendergeschiedenis elders, in Nederland en de hele wereld. Het onderhoudt ViVa, een lopende bibliografie van vrouwengeschiedenis in wetenschappelijke tijdschriften, de WWW Virtual Library Women's History, en Kenau, de discussielijst voor vrouwen- en gendergeschiedenis in Nederland en België (opgeheven). Het Instituut beheerde en onderhield de webpagina's van een internationaal academisch netwerk over Socialisme en Seksualiteit, het Jaarboek voor vrouwengeschiedenis en de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd. Het biedt onderdak aan belangrijke onderzoeksprojecten op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis, Vrouwenarbeid in Nederland in de vroegmoderne tijd en homoseksualiteit in Nederland.

Collecties vrouwengeschiedenis op het IISG
Een inleiding (in het Engels), een Nederlandse en een internationale gids voor de geschiedenis van vrouwen in de archief-collecties op het IISG.

Nieuw Malthusianisme. Geboorteregeling in Nederland
Dit is een digitale tentoonstelling over de invoering van geboorteregeling in Nederland tussen 1870 en 1940 en het debat dat ermee gepaard ging. De hoofdrol is voor de Nieuw-Malthusiaanse Bond, waarvan het archief in het IISG bewaard wordt...

Le Néo-malthusianisme en France
Een digitale tentoonstelling gewijd aan het neomalthusianisme en geboorteregeling in Frankrijk in de 19e en 20e eeuw. De ideeën van zowel voor- als tegenstanders worden gepresenteerd in affiches, foto's, brochures, vluchtschriften en brieven, voornamelijk van Jeanne en Eugène Humbert, anarchisten en pioniers op het gebied van de geboorteregeling in Frankrijk. Hun archief wordt bewaard in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.

The World Wide Web Virtual Library: Women's History
Een gids voor vrouwengeschiedenis op het internet. Overzichten van websites van vrouwenhistorische archieven en bibliotheken, onderzoeksinstellingen en organisaties over de hele wereld, en andere informatiebronnen voor vrouwengeschiedenis. Bovendien zijn er links opgenomen naar tijdschriften voor vrouwenstudies en enkele andere algemene sites voor vrouwenstudies.

ViVa: Vrouwengeschiedenis in het Vaktijdschrift
ViVa is een lopende bibliografie van vrouwen- en gendergeschiedenis in wetenschappelijk historische en vrouwenstudies tijdschriften. De ViVa-database bevat titelbeschrijvingen van meer dan twaalfduizend artikelen gepubliceerd tussen 1975 en 2009. DATABASE IS OFFLINE.

Kenau
Discussielijst voor vrouwen- en gendergeschiedenis in Nederland en België. Lijst opgeheven.

Socialisme en Seksualiteit
Een onafhankelijk internationaal academisch netwerk ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek naar socialisme en seksualiteit. De homepage bevat algemene informatie over de doelstellingen van het netwerk, de S&S-discussielijst, conferenties en gepubliceerde lezingen. Lijst opgeheven.

Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
De inhoudsopgaven van alle verschenen jaarboeken 1980-2010.

Vrouwenarbeid in Nederland in de vroegmoderne tijd (circa 1500-1815)
Dit onderzoeksproject wil voorzien in de leemte van kwantitatieve en kwalitatieve informatie over vrouwenarbeid in de vroegmoderne tijd. Het doel van het onderzoek is te komen tot een geschiedenis van de arbeid van vrouwen in de vroegmoderne tijd (circa 1500 tot 1815). Het onderwerp wordt benaderd vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt en vanuit het perspectief van werkende vrouwen zelf.

Homoseksualiteit in Nederland in de 20e eeuw
Drie onderzoeksprojecten die gezamenlijk een groot deel van de twintigste eeuw beslaan vanaf 1911, maar zich concentreren op de Tweede Wereldoorlog.

top