IISH

Oppositie tegen het Nieuw-Malthusianisme in Nederland

Koninklijke Goedkeuring De uitdagender propaganda van de NMB in de jaren 1890 bracht de oppositie tegen anticonceptie, die tot dan toe opvallend rustig was geweest, in beweging. Van Houten was minister van Binnenlandse Zaken geworden en had Koninklijke Goedkeuring verleend aan de NMB. Van de suggestie dat de regering de doelstellingen van de NMB onderschreef werd op ruime schaal gebruik gemaakt bij de propaganda. Tegen deze schijn van instemming werd de Vereeniging tot bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme opgericht, voornamelijk op initiatief van personen met een medisch beroep. Doordat bewijs voor de schadelijke gevolgen van voorbehoedmiddelen uitbleef, kwam een meer religieus geïnspireerd getuigen tegen geboortebeperking op de voorgrond. Het aan de macht komen van confessionele partijen in Nederland leidde tot de zedelijkheidswet van 1911, die een artikel bevatte waarin openlijke verkoop van en reclame voor anticonceptie werd verboden. Officiëel was Nederland weer een fatsoenlijke natie, maar de wet lijkt heel weinig effect gehad te hebben. Demonstratieve congressen tegen het nieuw-Malthusianisme kregen veel publiciteit.Nederlandsche Rooms Katholieke Volksbond

Rooms-Katholieken tegen het nieuw-Malthusianisme

Prof. Treub verdedigt het nieuw-Malthusianisme

Prof. Treub verdedigt het nieuw-Malthusianisme

J. Hooykaas

J. Hooykaas over demografie

Polemiek met Dr. Pinkhof

Mw. De Beer-Meijers tegen Dr. PinkhofAdres van de NMB aan de Minister van Justitie

Adres van de NMB aan de Minister van Justitie

Vereeniging tot bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme

Vereeniging tot bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme

Lammerts van Bueren

Christenen tegen het nieuw-Malthusianisme

Arnhem 1919

Nationaal congres tegen het nieuw-MalthusianismeR.K. landelijk congres tegen het neo-malthusianisme

Rooms-Katholiek congres tegen het nieuw-Malthusianisme

Voor alles: Verantwoordelijkheid

Aangevallen door de Katholieken

Wat wil het Nieuw-Malthusianisme

NMB-brochure 1929top