IISG

Van Malthus naar de Nieuw-Malthusianen

Thomas Malthus Thomas Malthus' beroemde Essay on the principle of population van 1798 wordt beschouwd als het begin van het debat over wat nu 'geboorteregeling' of 'gezinsplanning' wordt genoemd,. Malthus zelf had weinig vertrouwen in de haalbaarheid van zijn eigen voorstel om de bevolkingsgroei af te remmen door late huwelijken, wat zijn voorspellingen over overbevolking nog dreigender maakte. Hij liet zich in bedekte termen uit over voorbehoedmiddelen, die hij afkeurde. De Nederlanders die overbevolking wilden voorkomen maar daarbij geen bezwaar hadden tegen anticonceptie, noemden zichzelf 'Nieuw-Malthusianen' om zich van Malthus te onderscheiden zonder hun inspiratiebron te verloochenen.Essay 1798

An essay on the principle of population (1798)

Essay 1803

Titelblad van An essay on the principle of population (1803)

Essay 1817

An essay on the principle of population (1817)

Essai 1809

Titelblad van de Franse editie (1809)Illustrations and proofs of the principle of population

Francis Place over MalthusLinks
top