IISH

Heijermans: een slecht verweer
Wederom een slecht verweer
Wederom een slecht verweer
17 juli 1937
Auteur:
Louis Heijermans
Collectie:
Archief Gé Nabrink nr 175
Knipsel uit Het Volk. Louis Heijermans was niet tegen geboorteregeling door periodieke onthouding, alleen het gebruik van "kunstmiddelen" keurde hij af. De NMB-propaganda vond hij zowel misleidend als smakeloos. Belangrijker was echter zijn fundamentele bezwaar tegen geboorteregeling als middel tegen sociale ellende. Niet door beperking van het aantal kinderen, maar door middel van maatschappelijke hervormingen en betere levensomstandigheden moest de armoede bestreden worden.
top