Censuur! Persmuseum IISG

1945-2000: Massamedia en censuur II
Beatrijs, 2 april 1955 en Libelle, 2 april 1955
Beatrijs, 2 april 1955 en Libelle, 2 april
1955
In de jaren vijftig heeft elk katholiek dag-, week- en maandblad een eigen censor, een soort geestelijk adviseur, die de inhoud van het blad op zedelijke misstanden moet toetsen. Tot 1950 is het in deze bladen niet toegestaan een vrouw in een reclame-uiting in een jurk met blote schouders af te beelden. Zo kan het dan ook gebeuren dat eenzelfde advertentie op een en dezelfde dag er in twee bladen van verschillende religieuze signatuur heel anders uit ziet.
Signatuur: PM
ZK54730
en PM
ZK54731
top