Censuur! Persmuseum IISG

1700-1800: Getemperde vrijheid II
Titelplaat van De Politieke Kruyer
Titelplaat van De Politieke Kruyer, Deel I,
1783
Verboden vanwege de allegorische voorstelling (zie Vrijheid onder druk, pp. 29-30)

Gravure door Th. Koning naar P. Wagenaar
Op deze allegorische prent probeert een geharnaste krijger, hoogstwaarschijnlijk stadhouder Willem V voorstellende vanwege de Oranjeappel, de Vrijheid van haar voetstuk te stoten.
Jan Hespe en Jan Verlem
Uitgever/drukker Jan Verlem en journalist/redacteur mr. Johannes (Jan) Christiaan Hespe komen met hun patriotse bladen regelmatig in de problemen. Bijvoorbeeld in 1783 als ze vervolgd worden voor de titelplaat van hun opinieblad De Politieke Kruyer (1782-1787). Dit blad en zijn makers worden landelijk nieuws als Verlem en Hespe in april 1785 door Amsterdam worden veroordeeld tot respectievelijk drie en veertien dagen 'water en brood' (gevangenisstraf) en elk een boete van 3.000 gulden wegens het beledigen van de Amsterdamse regenten Joachim van Rendorp en W.G. Dedel in De Politieke Kruyer, nummer 224, maart 1785.
Hun veroordeling heeft een averechts effect. De veroordeelden worden door de patriotten in het hele land als martelaren gevierd. Er worden zelfs inzamelingen gehouden om de boete en de kosten te betalen. Ook het patriotse blad De Post van den Neder-Rhijn van Pieter 't Hoen haakt in op de veroordeling.
Signatuur:
PM 1689
top