Censuur! Persmuseum IISG

2000- :Censuur en zelfcensuur in de 21e eeuw
Zaak Gregorius Nekschot
2008
Op 13 mei 2008 wordt de onder een schuilnaam opererende tekenaar Gregorius Nekschot door zes politieagenten, een rechter-commissaris, een officier van justitie en twee parketmedewerkers opgepakt en ruim 30 uur opgesloten. Dit alles vanwege enkele cartoons die volgens justitie 'discriminerend' zijn en 'aanzetten tot haat en geweld'. Bij de arrestatie wordt de computer van Nekschot meegenomen en worden dvd's en cd's in beslag genomen. Naast de wel erg grote overmacht waarmee de arrestatie gepaard gaat, bevreemdt ook het tijdstip; het oppakken van Nekschot vindt plaats drie jaar na de aangifte tegen hem, zo blijkt later.
Collega-cartoonisten en de NVJ stellen zich achter Nekschot op, hoewel ze het met de inhoud van diens tekeningen lang niet altijd eens zijn. Tekeningen van Nekschot waren onder meer te zien op de site 'De gezonde roker' van Theo van Gogh. Een kleine versie, van zijn, vooral verbale, commentaar wordt wekelijks in HP/De Tijd afgedrukt. De acht illustraties waarop de aangifte is gebaseerd moest Nekschot van zijn site verwijderen, maar deze zijn later door HP/De Tijd integraal afgedrukt.
Signatuur:
PM Nekschot
top