Censuur! Persmuseum IISG

1700-1800: Getemperde vrijheid II
Alethophilus, Missive van een Amsterdammer
Alethophilus, Missive van een Amsterdammer aan zyn vriend te Groningen, betreffende de procedures tegens Mr. Jan Christiaan Hespe en den boekverkoper Jan Verlem.
Amsterdam: [s.n.],
[19 mei 1785]
Jan Hespe en Jan Verlem
Uitgever/drukker Jan Verlem en journalist/redacteur mr. Johannes (Jan) Christiaan Hespe komen met hun patriotse bladen regelmatig in de problemen. Bijvoorbeeld in 1783 als ze vervolgd worden voor de titelplaat van hun opinieblad De Politieke Kruyer (1782-1787). Dit blad en zijn makers worden landelijk nieuws als Verlem en Hespe in april 1785 door Amsterdam worden veroordeeld tot respectievelijk drie en veertien dagen 'water en brood' (gevangenisstraf) en elk een boete van 3.000 gulden wegens het beledigen van de Amsterdamse regenten Joachim van Rendorp en W.G. Dedel in De Politieke Kruyer, nummer 224, maart 1785.
Hun veroordeling heeft een averechts effect. De veroordeelden worden door de patriotten in het hele land als martelaren gevierd. Er worden zelfs inzamelingen gehouden om de boete en de kosten te betalen. Ook het patriotse blad De Post van den Neder-Rhijn van Pieter 't Hoen haakt in op de veroordeling.
Signatuur: PM
Bro 4740/5
top