Censuur! Persmuseum IISG

1900-1945: Massamedia en censuur I
Donker Nederland: de radiocensuur in de tweede kamer
Donker Nederland: de radiocensuur in de tweede kamer (
1930
).
Journalist en radiocommentator (VARA) Meyer Sluyser (1901-1973) beschrijft in dit boekje het debat op 23 en 30 oktober 1930 in de Tweede kamer over de beknotting van de vrije meningsuiting door de voorafgaande controle op de radio-omroep. Een motie van SDAP-leider Albarda tot afschaffing van de radiocensuur wordt verworpen. Sluyser spreekt van "hinderlijk en bedillend toezicht op volwassenen" en ziet in de verwerping van de motie grote angst van regering en Kamermeerderheid voor de moderne arbeidersbeweging.
Signatuur: IISG
Bro 1134/24
top