IISG

De Hogerhuis-zaak

Opdrachten

Wiebren, Keimpe en Marten Hogerhuis voor de gevangenis bij de vrijlating van Wiebren, 28 september 1905
Tijdens het doornemen van het bronnenmateriaal dat bij de onderzoeksopdrachten is opgenomen, zul je veel namen en gebeurtenissen tegenkomen. De belangrijkste namen en gebeurtenissen uit de Hogerhuis-zaak zijn in de volgende lijsten bijeengebracht:

top