Digitaal Museum van de Volkshuisvesting
Home
Decennia
Zoeken
Colofon

Periodes

De eeuw van de Volkshuisvesting begint met de woningwet van 1901 die kwaliteitseisen aan de bouw stelde en financiering bood aan gemeentes en woningbouwcorporaties. De wet was een reactie op de ellendige toestanden in de arbeiderswijken aan het einde van de negentiende eeuw. Er was een groot gebrek aan goede woningen. Na een trage start met veel aandacht voor de indeling van de woning kwam de bouw eind jaren '10 goed op gang. In de jaren '20 had de architect grote invloed op de sociale woningbouw en dat leverde veel prachtige projecten op.

De crisis- en oorlogsjaren gaven een terugval te zien en pas einde jaren '40 kwam de productie weer goed op gang. De woningbouw van de jaren '50 en '60 kenmerkt zich vooral door standaardisatie en een hoge productie. In deze periode heeft het productieproces grote invloed op de volkshuisvesting. De reactie kwam in de jaren '70, toen er weer meer aandacht voor de kwaliteit en inspraak van de bewoners was. De jaren '80 en '90 laten een grotere verscheidenheid zien zowel in doelgroepen als in bouw.

Hier kunt u de woningen systematisch per periode van 10 jaar bekijken. U vindt dan de belangrijkste ontwikkelingen en kenmerken van die periode beschreven met de projecten en foto's. Wie zelf wil zoeken kan een specifieke zoekopdracht invullen en vindt dan de woningbouwprojecten en foto's.


1901-1910
Een aarzelend begin

1911-1920
Tussen stad en dorp

1921-1930
Hoogtepunten van architectuur

1931-1940
Crisis in de bouw

1941-1950
Sobere systeembouw

1951-1960
Productieverhoging

1961-1970
Flats en rijtjeshuizen

1971-1980
Medezeggenschap bewoners

1981-1990
Ruimte voor individualiteit

1991-2000
Verzakelijking

  Top
E-mail
  deze site wordt onderhouden door het IISG