Digitaal Museum van de Volkshuisvesting
Home
Decennia
Zoeken
Colofon

Colofon

Dit project is in 2001 gerealiseerd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Onze dank gaat uit naar Aedes, vereniging van woningbouwcorporaties, voor het beschikbaar stellen van haar foto-archief. De medewerkers van dit archief waren zeer hulpvaardig bij het selecteren van het materiaal. Daarnaast bedanken wij de Programmaraad 'Wij wonen - 100 jaar Woningwet', een samenwerking van de gemeente Amsterdam, Stedelijke Woningdienst Amsterdam en stadsdelen, en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties voor het verlenen van de financiële steun. De website is een ontwerp van Ruparo in Amsterdam.

Op alle foto's berust copyright. Ze zijn alleen bedoeld om op deze site getoond te worden. Niets mag op enige manier gekopieerd, vermenigvuldigd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aedes of het IISG. De samenstellers hebben al het mogelijke gedaan om alle rechthebbenden te achterhalen. Mocht u menen over het auteursrecht te beschikken van een foto dan kunt u contact opnemen met het IISG.

Bij het verzamelen van teksten en foto's is gebruik gemaakt van de volgende publicaties:

- 40 jaar arbeiderswoningen in Limburg "Ons Limburg" 1911-1951

- 50 jaar Woningwet 1902-1952 : gedenkboek / samengest. in opdracht van de Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting en het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. (Alphen aan den Rijn : Samsom, 1952)

- 100 jaar bouwen, 50 jaar Nationale Woningraad : beknopt overzicht van de geschiedenis van de volkswoningbouw in Nederland / Evert Werkman. (Alphen aan de Rijn: Samsom, 1963)

- Afbeeldingen van arbeiderswoningen met rijkssteun gebouwd, 1905-1909. (Z.p.: z.j.)

Architectuur en Volkshuisvesting

- Arbeiderswoningen in Nederland / H.P. Berlage, A. Keppler, W. Kromhout en J. Wils. (Rotterdam, 1921)

- Architectuur en volkshuisvesting: Nederland 1870-1940 / Red. M. Casciato e.a. (Nijmegen: SUN, 1980)

- Atlas voor het Zuiderzeeproject 1972-1973. (Lelystad: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 1972)

- Een beeld van een eeuw : vijftig hoogtepunten uit honderd jaar sociale woningbouw / Harm Grünhagen, Hans Ibelings. (Hilversum : Aedes, 2000)

- Beter wonen : gedenkboek, gewijd aan het werk der woningbouwvereenigingen in Nederland, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den nationalen woningraad, algemeenen bond van woningbouwvereenigingen, 1913-1938. (Amsterdam : De Arbeiderspers, 1938)

- '...Goede en goedkope huisvesting te bezorgen...' / uitgave van de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (Goes)

- Kroniek van 50 jaar Delftse Coöperatieve Woningbouwvereniging 'Volkshuisvesting' ua. 1916-1966 / C.J. Koole. (Delft, 1966)

- Ontwikkeling van de volkshuisvesting in Middelburg / M.P. de Bruin. (Middelburg, 1983)

- Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw, Orgaan van het Nederlands Instituut voor Volkshuisting en Stedebouw en de Nationale Woningraad

- Tuinsteden en volkshuisvesting in Nederland en buitenland / G. Feenstra. (Amsterdam: Van Mantgem & de Does, 1920)

- Volkshuisvesting, Maandblad van het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting, Nationale Centrale voor Katholieke Woningbouwverenigingen

- De volkshuisvesting in Arnhem 1829-1925 / J.Th.W. Willemsen. (Arnhem: Gemeentearchief, 1969)

- De Volkshuisvesting te 's-Gravenhage 1914-1939 / P. Bakker Schut. (Alphen aan de Rijn: Samsom, 1939)

- Volkshuisvesting, toen, nu en straks: 85 jaar sociale woningbouw 1908-1993 / R. van der Kroef. (Groningen: Woningstichting Volkshuisvesting, 1993)

- Werken aan wonen: 75 jaar Nationale Woningraad / B.G.A. Kempen, N. van Velzen. (Almere: Nationale Woningraad, 1988)

- Woningbouwvereniging, Maandblad van de Nationale Woningraad

- Woningbouw, inspiratie & ambities: kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw in Nederland / Noud de Vreeze. (Almere: Nationale Woningraad, 1993)

- Woningen 1946 - 1952. Nederland. [Comp. by the Central Directorate of Reconstruction and Housing and the Information Department of the Ministry of Reconstruction and Housing]. (The Hague : The Netherlands Government Information Service, 1952)

- Woningraad, Informatiekrant voor woningcorporaties

- De woningwet 1902-1929 : gedenkboek : samengesteld ter gelegenheid van de tentoonstelling gehouden te Amsterdam 18-27 october 1930 bij het 12 1/2-jarig bestaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw / publ. van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. (Z.p.: z.j)deze site wordt onderhouden door het IISG