De Ondernemersbiografie
Mythe & Werkelijkheid

Introductie | Programma

Congres georganiseerd door het Biografie Instituut, het IISG, Metze-Research en de Werkgroep Biografie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
IISG, Amsterdam
10 november 2006

Verslag van het congres

In het jaarverslag 2006-2007 van het Biografie Instituut is een verslag van het congres opgenomen (p. 38 e.v.).

programma

OndernemersportrettenDe ondernemer, omgeven met mythes, is vanouds een van de meest controversiële figuren in de samenleving. In sommige kringen verguisd en in andere juist geprezen. Ideaal voer voor biografen zou men zeggen. Toch zijn lange tijd ondernemers in vergelijking met bij voorbeeld schrijvers, dominees, kunstenaars en politici in Nederland stiefmoederlijk bedeeld met biografieën. Hierin is de laatste jaren verandering gekomen. De ondernemersbiografie is in opkomst.

Het congres met als thema Mythe & Werkelijkheid heeft ten doel verleden, heden en toekomst van de ondernemersbiografie aan de orde te stellen. Vragen die tijdens dit congres onder de loep worden genomen zijn onder meer: Wat zijn de specifieke kenmerken van een ondernemersbiografie? Wat is de meerwaarde van de ondernemersbiografie voor de sociale en economische geschiedschrijving? Wie schreven en schrijven ondernemersbiografieën? Met welke motieven en voor wie? Wat leverden hun inspanningen op? Heeft de ondernemersbiografie een belang dat strijdig is met dat van het bedrijfsleven? Wat zijn de toekomstperspectieven voor de ondernemersbiografie? En ook: van welke ondernemers zou een biografie geschreven moeten worden?
Zie het programma voor meer informatie.