IISH

An Advice Book by B. Premsela
Moeilijkheden in het huwelijk
Title page of Moeilijkheden in het huwelijk. Mededeelingen uit en voor de practijk, mede ontleend aan het Dr. Aletta Jacobshuis te Amsterdam
1936
Author:
B. Premsela
Collection:
Private collection
top