IISH

Hoving vs. Heijermans
Hoving vs. Heijermans
Voor of tegen sexueele geheelonthouding? Over den zin der geboortebeperking. De sociale zijde v.h. Nieuw-Malthusianisme. Een polemiek naar aanleiding van de propaganda van den Nieuw-Malth. Bond.
1937
Author:
Jan Hoving
Call number:
Bro N 560/94
top