IISH

A Roman-Catholic conference against neo-Malthusianism
Nijmegen 1929
Title page of R.K. landelijk congres tegen het neo-malthusianisme gehouden door den Nederlandschen R.K. Bond voor Groote Gezinnen te Nijmegen, 25, 26, en 27 Augustus 1929. Verslag
Venlo, Van der Sloot, 1929
Author:
Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond voor Groote Gezinnen
Call number:
N 1102-18
top