IISH

National Congress Against Neo-Malthusianism
Handelingen 1919
Photograph from Handelingen van het Nationaal Congres tegen het Nieuw-Malthusianisme en ter bespreking van het Bevolkingsvraagstuk op 23 en 24 april 1919 in het gebouw 'Musis Sacrum' te Arnhem
Arnhem, Van der Wiel, 1919
Call number:
1999-5975
From the Proceedings of a national conference against neo-malthusianism, Arnhem 1919
top