IISH

NMB Contraception Booklet 1891
Middelenboekje 1891
De middelen ter voorkoming van groote gezinnen uitgegeven door den "Nieuw Malthusiaansche Bond" Aanvragen om toezending dezer brochure richte men tot den Heer W.H.M. Anten, gepensionneerd Kapitein van de Infanterie [...], [na 1891].
After 1891
Author:
NMB
Call number:
Bro 3400/2
top