IISG

Inwijding van een carbonaro
Uitvouwbare steendruk uit Memoirs of the Secret Societies of the South of Italy, particularly the Carbonari: translated from the original m[anu]s[cript] (London: John Murray, 1821), soms ten onrechte toegeschreven aan de Piëmontese dichter Giuseppe Bertoldi of aan de Deens-Duitse avonturier Johannes Wit von Dörring. Delen van het werk vormen een vrijwel letterlijke weergave van indertijd ongepubliceerde handschriften van Richard Church, een Britse militair die na de Restauratie enkele jaren in Napoletaanse dienst was. Het exemplaar van het IISG behoorde vroeger toe aan de Portland Masonic Library.
Signatuur:
2006/5651
De opstelling lijkt op die in een Vrijmetselaarsloge. Rechts tegen de wand zitten de Meesters (met hoed), links de Leerlingen. Tegen de achterwand, onder de beeltenis van Sint Theobald, de schutspatroon der Carbonari, zitten van links naar rechts de Secretaris, de Grootmeester en de Spreker. Op de vier stoelen vooraan zitten van links naar rechts de Eerste Assistent, de in te wijden kandidaat, de Ceremoniemeester en de Tweede Assistent.