IISG

In kunstenaarsogen

Een belangrijke weg waarlangs het begrip 'geheim genootschap' zich verspreidde, was de literatuur. Vooral vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw voerden zowel goede als slechte schrijvers zulke organisaties in steeds grotere oplagen ten tonele, temidden van roversbenden, broederschappen en soortgelijke verbanden. De Engelse Gothic novel schilderde religieuze orden en vooral de Inquisitie geregeld in conspiratieve kleuren, maar stond niet zonder meer afwijzend tegen geheime genootschappen als zodanig. In de Duitse landen werd het verschijnsel zo populair dat sommige literatuurhistorici de Geheimbundroman als een eigen genre behandelen. En naarmate ze meer in de publiciteit kwamen, doken ook steeds vaker historische organisaties met naam en toenaam in literaire werken op. Vele van die werken zijn op het internet te vinden. Hier een dozijn titels op verschillende externe sites.


top