IISG

Reproducties

Personen of organisaties die edities van bronnen willen publiceren, in welke vorm dan ook, dienen eerst contact op te nemen met de directeur van het IISG.

Zelf kopiëren

Over het algemeen mag bibliotheek- en archiefmateriaal, mits in goede staat, zelf gefotografeerd of gescand worden.
Voor het afdrukken van microfilm/microfiche is een printer en scanner beschikbaar.
Voor scannen, kopiëren en printen is apparatuur aanwezig.
Zie de tarieven.

Laten kopiëren

Het Instituut beschikt over een fotografische en reproductiedienst waar op kosten van de gebruiker reproducties (scans en xeroxkopieën) kunnen worden gemaakt. Zie de tarieven.

Voor reproductieopdrachten kan men via een opdrachtformulier aan de in- en uitgiftebalie van de studiezaal een bestelling plaatsen. Deze reproducties kunnen, indien gewenst, toegestuurd worden.
Het is mogelijk om schriftelijk reproducties te bestellen per post of per e-mail via het formulier Inlichtingen. Bij voorkeur worden digitale reproducties geleverd.
Voor het toesturen van reproducties worden naast de kosten voor het maken van de reproducties portokosten in rekening gebracht. Na het toesturen van de reproducties ontvangt u een rekening.

Voor het bestellen van fotokopieën van archiefstukken is het raadzaam eerst de beschikbare inventarissen van archieven te raadplegen - zie Archievenindex.
N.B. Let op de mogelijke beperkte toegang tot bepaalde archieven.

Om conserveringsredenen kan kwetsbaar materiaal niet gereproduceerd worden.

In de meeste gevallen bezit het IISG niet het auteursrecht van het materiaal en bemiddelt niet in kwesties betreffende auteursrecht van derden. Zie Auteursrechten.

top