IISG

Veel gestelde vragen

Als u hier geen antwoord vindt op uw vraag, kunt u uw vraag stellen met het emailformulier Inlichtingen.

Algemeen
 1. Kan ik zelf onderzoek doen bij het IISG / NEHA / Persmuseum?
 2. Zijn er kosten verbonden aan de dienstverlening van het IISG?
 3. Kan ik lid worden van de bibliotheek?
 4. Ik heb een Landelijke Archiefkaart, kan ik archiefstukken in zien?
 5. Wanneer is de studiezaal open?
 6. Hoe kom ik bij het IISG?
Zoeken
 1. Hoe vind ik een boek in de bibliotheek?
 2. Ik ben op zoek naar een krant uit het jaar ... Is die bij u in te zien?
 3. Hebt u artikelen gesorteerd op onderwerp?
 4. Welke archiefcollecties zijn er bij het IISG / NEHA / Persmuseum?
 5. Hebt u foto's / affiches?
Raadplegen
 1. Kan ik een boek / tijdschrift / archiefstuk reserveren?
 2. Zijn archiefstukken online te raadplegen?
 3. Zijn alle archiefstukken vrij toegankelijk?
 4. Archiefstukken die ik wil inzien zijn niet vrij toegankelijk - kan ik toestemming krijgen om de stukken in te zien?
Levering
 1. Kan ik boeken lenen?
 2. Zijn tijdschriften te lenen?
 3. Mag ik zelf kopieën maken uit boeken en tijdschriften?
 4. Mag ik zelf kopieën maken van archiefstukken?
 5. Kan ik opdracht geven tot onderzoek?
 6. Ik moet een werkstuk schrijven, kunt u mij informatie toesturen?
Bestellen
 1. Kan ik kopieën bestellen van boeken / tijdschriften?
 2. Kan ik kopieën bestellen van archiefstukken?
 3. Ik heb kopieën besteld, hoe kan ik betalen?
 4. Kan ik affiches kopen die op de website staan afgebeeld?
 5. Kan ik LP's kopen?
 6. Kan ik buttons ruilen of kopen?
 7. Rust er auteursrecht op foto's/affiches?
 8. Hoe kan ik een auteursrechthebbende achterhalen?
Overig
 1. Ik heb een polis van een oude levensverzekering gevonden - is die nog iets waard?
 2. Heb ik bij mijn vorige werkgever(s) pensioen opgebouwd?
 3. Ik heb een andere vraag ...

 

Algemeen
 1. Kan ik zelf onderzoek doen bij het IISG / NEHA / Persmuseum?
  Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (met daarin opgenomen de collectie van het Reclame Arsenaal), het Nederlandsch Economisch Historisch Archief en het Persmuseum zijn bibliotheek- en archiefinstellingen waar iedereen welkom is om zelf onderzoek te doen op de studiezaal.
 2. Zijn er kosten verbonden aan de dienstverlening van het IISG?
  De toegang tot de studiezaal en het raadplegen van de collecties is gratis.
  Ook schriftelijke vragen die snel en eenvoudig zijn te beantwoorden behoren tot deze dienstverlening.
 3. Kan ik lid worden van de bibliotheek?
  Het is niet mogelijk om lid te worden van de bibliotheek. De toegang tot de studiezaal en het raadplegen van de collecties is gratis. Het IISG verstrekt geen pasjes.
  Bezoekers worden gevraagd bij elk bezoek het gastenboek te tekenen.
 4. Ik heb een Landelijke Archiefkaart, kan ik archiefstukken in zien?
  Het IISG doet niet mee met de landelijke archiefkaart.
  Bezoekers worden gevraagd bij elk bezoek het gastenboek te tekenen.
  De toegang tot de studiezaal en het raadplegen van de collecties is vrij voor iedereen.
 5. Wanneer is de studiezaal open?
  De studiezaal is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Na 16.00 uur kan geen materiaal uit de magazijnen worden opgevraagd.
  Het Instituut is gesloten tijdens nationale feestdagen.
 6. Hoe kom ik bij het IISG?
  Zie www.iisg.nl/addressnl.php#route voor bereikbaarheid per openbaar vervoer of voor een routebeschrijving per auto (en fiets).
Top
Zoeken
 1. Hoe vind ik een boek in de bibliotheek?
  Via het zoekportal - zoeken.iisg.nl zijn alle boeken, brochures en tijdschriften te vinden.
  Al het materiaal is opgeslagen in gesloten magazijnen. Voor het opvragen van materiaal moeten aanvraagbriefjes worden ingevuld.
  De gemiddelde wachttijd voor materiaal is 30 minuten.
 2. Ik ben op zoek naar een krant uit het jaar .... Is die bij u in te zien?
  De bibliotheek van het IISG bezit een uitgebreide collectie Nederlandse kranten.
  Op de studiezaal zijn ook kranten in te zien uit de collectie van het Persmuseum. Het Persmuseum bewaart geen hele jaargangen van kranten, maar alleen bijzondere nummers die voor de geschiedenis van de krant van belang zijn.
  Een aantal kranten is alleen op microfiche of microfilm beschikbaar. De originelen van deze kranten worden niet ter inzage gegeven. Van de microfiches of microfilms kunnen (zelf) kopieën gemaakt worden. Van ingebonden kranten kunnen alleen fotokopieën of scans besteld worden.
 3. Hebt u artikelen gesorteerd op onderwerp?
  Tijdschriftartikelen en hoofdstukken in boeken zijn niet ontsloten. U moet weten in welk tijdschrift / krant mogelijk informatie heeft gestaan en het betreffende tijdschrift opvragen om te zien of er iets in staat.
  Online hulpmiddelen zijn de Labour History Serials Service met inhoudsopgaven van tijdschriften op het terrein van 'labour history', de database ViVa - Vrouwengeschiedenis in het Vaktijdschrift.
  Op de studiezaal kunt u gebruik maken van Historical Abstracts.
 4. Welke archieven zijn er bij het IISG / NEHA / Persmuseum?
  Om te zien welke archieven bewaard worden kunt u kijken in de Archievenindex van het IISG. Van meer dan 1000 archieven zijn er toegangen in de vorm van lijsten en inventarissen online beschikbaar.
  Op de studiezaal zijn ook archieven in te zien uit de collecties van het NEHA en Persmuseum.
  Archieven uit de collectie van het NEHA.
  Persmuseum - klik op 'Collectie' en vervolgens op 'Archieven'.
 5. Hebt u foto's / affiches?
  In de gids Beeld- en Geluidcollecties staat een beschrijving van het audiovisuele materiaal aanwezig in onze collecties.
  Het grootste deel van dit materiaal is toegankelijk via het zoekportal zoeken.iisg.nl en is doorzoekbaar op onder andere organisatie, tijd, plaats en trefwoord. Een overzicht van de trefwoorden vindt u in de thesauruslijst.
  Gedigitaliseerde afbeeldingen (lage resolutie scans) van materiaal worden getoond via dit zoekportal.
Top
Raadplegen
 1. Kan ik een boek / tijdschrift / archiefstuk reserveren?
  Voorafgaand aan uw bezoek is het mogelijk per e-mail boeken, tijdschriften en archiefstukken aan te vragen. Stuur een email (minimaal 24 uur voor uw bezoek) aan met daarin de vereiste gegevens. U kunt op deze manier maximaal 3 items aanvragen.
  In uw e-mail moeten de volgende gegevens staan:
  Boek: uw naam, titel, auteur, signatuur en datum van uw bezoek.
  Tijdschrift: uw naam, titel, signatuur, jaren aan die u wilt inzien en datum van uw bezoek.
  Archiefstukken: uw naam, naam van het archief, inventarisnummers en datum van uw bezoek.
 2. Zijn archiefstukken online te raadplegen?
  Het IISG beheert ruim 3000 verschillende archiefcollecties, samen meer dan 14 km papier. Het is onmogelijk om deze stukken allemaal online beschikbaar te stellen.
  Het is mogelijk om fotokopieën of scans te bestellen - zie het antwoord op vraag 23.
 3. Zijn alle archiefstukken vrij toegankelijk?
  De meeste archieven zijn in principe zonder beperkingen beschikbaar voor onderzoek.
  In sommige gevallen zijn archieven niet vrij raadpleegbaar. Meestal gaat het hierbij om archieven waarbij contractueel is bepaald dat de schenker of bruikleengever van het archief toestemming moet geven voor raadpleging, kopiëren en/of publicatie. Dit is na te lezen in de inventaris op het betreffende archief.
 4. Archiefstukken die ik wil inzien zijn niet vrij toegankelijk - hoe vraag ik toestemming om deze stukken in te zien?
  Het IISG bemiddelt bij het verkrijgen van toestemming van de archiefvormer tot inzage van niet vrij toegankelijke archieven.
  Voor inzage van een dergelijk archief dient u een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de afdeling Publieksdiensten. In dit verzoek moet worden aangegeven om welk archief het gaat, het onderwerp en doel van de studie. Voor eindscriptie of dissertatie dient u ook de opleiding en naam van studiebegeleider / promotor te vermelden.
  U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Beperkt toegankelijke archieven.
  Indien toestemming tot inzage verleend is bent u welkom op de studiezaal van het IISG om de stukken in te zien.
Top
Levering
 1. Kan ik boeken lenen?
  Het IISG is een presentiebibliotheek waar het bibliotheekmateriaal voor iedereen beschikbaar moet zijn. Hierom wordt geen materiaal uitgeleend.
 2. Zijn tijdschriften te lenen?
  Tijdschriften en kranten worden niet uitgeleend, in de meeste gevallen kunnen er wel fotokopieën gemaakt worden.
 3. Mag ik zelf kopieën maken uit boeken en/of tijdschriften?
  Bibliotheekmateriaal, mits in goede staat en van afmetingen tot maximaal A4-formaat, mag zelf gefotografeerd, gescand of gekopieerd worden. Zie de tarieven.
  U kunt ook een bestelling plaatsen met een opdrachtformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de in- en uitgiftebalie van de studiezaal.
  Deze reproducties kunnen, indien gewenst, worden toegestuurd.
 4. Mag ik zelf kopieën maken van archiefstukken?
  Het is toegestaan zelf archiefstukken te fotograferen of te scannen.
  U kunt ook een bestelling plaatsen met een opdrachtformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de in- en uitgiftebalie van de studiezaal.
  De reproducties kunnen, indien gewenst, worden toegestuurd.
 5. Kan ik opdracht geven tot onderzoek?
  De dienstverlening van de afdeling Publieksdiensten is gericht op het verstrekken van informatie over de bij het IISG in beheer zijnde collecties, waar iedereen welkom is om zelf onderzoek te doen. Het is niet mogelijk om (tegen betaling) onderzoek te laten uitvoeren.
  Zie het overzicht van archiefcollecties en/of raadpleeg het IISG zoekportal zoeken.iisg.nl.
 6. Ik moet een werkstuk schrijven, kunt u mij informatie toesturen?
  Het IISG maakt geen informatiepakketten om te versturen.
  De toegang tot de studiezaal en het raadplegen van de collecties is vrij voor iedereen. Zie het overzicht van de archiefcollecties en/of raadpleeg het IISG zoekportal zoeken.iisg.nl.
Top
Bestellen
 1. Kan ik fotokopieën bestellen van boeken / tijdschriften?
  Het is mogelijk om schriftelijk scans of fotokopieën te bestellen (per post, per fax, of per e-mail). Voor het toesturen worden naast de kosten voor het maken van de reproducties (zie Tarieven) ook portokosten in rekening gebracht. Na het toesturen van de kopieën ontvangt u een rekening.
 2. Kan ik fotokopieën bestellen van archiefstukken?
  Het is mogelijk om schriftelijk scans of fotokopieën te bestellen (per post, per fax, of per e-mail). Voor het toesturen worden naast de kosten voor het maken van de reproducties (zie Tarieven) ook portokosten in rekening gebracht. Na het toesturen van de kopieën ontvangt u een rekening.
 3. Ik heb kopieën besteld, hoe kan ik betalen?
  Een rekening voor het betalen van kopieerkosten en porto zal u afzonderlijk van de fotokopieën worden toegestuurd.
 4. Kan ik affiches kopen die op de website staan afgebeeld?
  Het IISG is een archief- en bibliotheekinstelling - wij verkopen geen affiches uit onze collecties.
  Het is mogelijk om hoge resolutie scans van affiches te bestellen.
  Zie ook de Social History Shop - in de webshop van het IISG zijn reproducties te koop van 200 bijzondere posters uit de collectie.
 5. Kan ik LP's kopen?
  Het IISG is een archief- en bibliotheekinstelling en verzamelen - wij verkopen geen LP's uit onze collecties.
  Het is mogelijk om reproducties te bestellen.
 6. Kan ik buttons ruilen / kopen?
  Het IISG is een archief- en bibliotheekinstelling - wij ruilen en verkopen geen buttons uit onze collecties.
  Het is mogelijk om reproducties te bestellen.
 7. Rust er auteursrecht op foto's/affiches?
  In de meeste gevallen wel. Het Instituut is beheerder van de collectie foto's en affiches en bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
  De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties.
  Zie IISG-verklaring over auteursrecht.
  Informatie over auteursrecht is na te lezen op de website Auteursrecht - www.auteursrecht.nl/.
 8. Hoe kan ik een auteursrechthebbende achterhalen?
  Verschillende instanties kunnen u hierbij helpen. O.a.:
  • Stichting Beeldrecht www.beeldrecht.nl/
   Auteursrechtenorganisatie voor beeldende kunstenaars en vertegenwoordigt zowel Nederlandse als buitenlandse kunstenaars (en hun erfgenamen).
  • Burafo - de auteursrechtenorganisatie voor fotografen www.burafo.nl/
  • Stichting FotoAnoniem, indien de fotograaf niet bekend is - www.fotoanoniem.nl/.
Top
Overig
 1. Ik heb een polis van een oude levensverzekering gevonden - is die nog iets waard?
  Informatie betreffende oude levensverzekerings- en pensioenfondsen kunt u nalezen op de website van De Nederlandsche Bank : www.dnb.nl/dnb/home/over_dnb/veelgestelde_vragen/
  vragen_over_verzekeringen/nl/46-150332-64.html
  .
 2. Heb ik bij mijn vorige werkgever(s) pensioen opgebouwd?
  Soms weet u niet meer of u bij een vroegere werkgever pensioen heeft opgebouwd of niet. Informatie over het achterhalen van uw pensioen is na te lezen op de website van de Nederlandsche Bank : www.dnb.nl/dnb/home/over_dnb/veelgestelde_vragen/
  vragen_over_pensioenen/nl/46-150320-64.html
  .
 3. Ik heb een andere vraag ...
  U kunt uw vraag stellen aan de digitale inlichtingenbalie van het IISG/NEHA en Persmuseum. Wij beantwoorden vragen met betrekking tot de collecties (archieven, boeken, periodieken, e.d.). In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar een andere instantie.
Top