Colijn, Hendrikus (1869-1944)

Directeur Bataafsche Petroleum Maatschappij; directeur Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat.

Economische sector(en)

11  Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning
70  Verhuur van en handel in onroerend goed

Bronnen

Literatuur
Herman Langeveld, Hendrikus Colijn 1869-1944 (S.l. 1998-2004) 2 delen.
Deel 1. 1869-1933 : Dit leven van krachtig handelen
Deel 2. 1933-1944 : Schipper naast God.
P.E. Werkman en R.E. van der Woude, 'Hendrikus Colijn (1869-1944). Soldaat, zakenman, politicus', in: P. Werkman en R. van der Woude (red.) Geloof in eigen zaak. Markante ptrotestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw, (Amstersterdam 2006) 191-234.

Links
Biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

« Terug naar lijst