Honigmann, Friedrich (1841-1913)

Directeur Maatschappij tot Exploitatie van de Limburgsche Steenkolenmijnen (Oranje Nassau Mijnen).
Duren (Duitsland)/Aken

Economische sector(en)

14  Winning van zand, grind, klei, zout e.d.

Bronnen

Literatuur
W. Rutten, 'Friedrich Honingmann', in: J. Visser (et al.) Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord Brabant, Limburg en Zeeland (Walburg Pers 2009) 296-301.


 

« Terug naar lijst