Rossum, Johannes Petrus (Jan) van (1860-1943)

Beetwortelsuikerfabriek De Mark, NV Algemene Suiker Maatschappij (Asmij), Anglo-Netherland Sugar Corporation, Eerste Engelse Beetwortelsuikerfabriek (Cantley), Wester Suikerraffinaderij Amsterdam, NV Centrale Suiker Maatschappij Amsterdam, CSM, NV Internationale Beleggings- en Administratiemaatschappij Zandbergen.
Amsterdam

Economische sector(en)

15  Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

Bronnen

Literatuur
A. Hallema, Johannes Petrus van Rossum 1860-1943: levens- en karakterschets van een Nederlandsch koopman en industrieel uit de 19e en 20e eeuw (Den Haag 1947).
A. Hallema, Van biet tot suiker: J.P. van Rossum als suikerindustrieel, -koopman en organisator (Baarn 1948).
A.W.J. de Jonge, 'Rossum, Joannes Petrus van (1860-1943)', in: Biografisch woordenboek van Nederland Deel 5 ('s Gravenhage 2001) 435-438.
Cora Boele, 'Jan van Rossum', in: J. Visser (et al.) Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord Brabant, Limburg en Zeeland (Walburg Pers 2009) 196-201.

Links
Biografisch woordenboek van Nederland

 

« Terug naar lijst