Ringers, Hendrik (1880-1975)

Directeur (en eigenaar/oprichter) van de NV Maatschappij tot Exploitatie der Fabriek van 1e klas Cacao- en Chocoladeartikelen v/h H. Ringers te Alkmaar en Rotterdam; Ringers' Cacao- en Chocoladefabrieken.
Alkmaar

Economische sector(en)

15  Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

Bronnen

Literatuur
Herman Kaptein, 'Hendrik Ringers', in J. Visser (et al.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Holland, Zuid-Holland (Walburg Pers : Zutphen 2013) 116-121.

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst