Riezebos, Cornelis (1888-*)

Directeur-hoofdredacteur van de Bredasche Courant en directeur van de NV Bredasche Boekhandel en Uitgevers Maatschappij Broese & Peereboom.
Breda

Economische sector(en)

22  Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst