Reinalda, Marius Antoon (1888-*)

Directeur van H.D. Tjeenk Willink & Zoon's Uitgevers Maatschappij.

Economische sector(en)

22  Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst