Reede, Jacob Lydias van (1888-*)

Directeur NV Van Vollenhoven's Bierbrouwerij te Amsterdam. Was tevens procuratie-houder van de kunstmest-handel NV G.J. Krol & Co.
Amsterdam

Economische sector(en)

15  Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

Bronnen

Links
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar lijst