USTE

Türk göçmen işçileri

Öcal ailesi
Pervin ve Rafet Öcal Zaandam’da kaldıkları Perim adlı apatmanın bahçesinde (1970).
Koleksiyon:
R. Öcal, 09
top