USTE

Türk göçmen işçileri

Sünnet düğünü
Gülseren ve Turan Gül’ün çocukları İbrahim Esat ve Tuna’nın sünnet düğünleri (1975).
Koleksiyon:
T. Gül, 01
top