IISG

Turkse gastarbeiders

Bezoek in Bergen
Rafet Öcal (tweede van links) en andere Turkse medewerkers van het bedrijf Artillerie Inrichtingen in Zaandam. Zij krijgen in hun pension bezoek van een Nederlandse collega (Bergen, 1966).
Collectie:
R. Öcal, 5
top