IISG

Turkse gastarbeiders

Bayram Arslan Op 19 augustus 1964 tekenden Turkije en Nederland een officieel wervingsverdrag. Van toen af konden Nederlandse bedrijven tijdelijke arbeidskrachten werven in Turkije - tot de 'oliecrisis' daar tien jaar later een eind aan maakte.
De veertigste verjaardag van het wervingsverdrag is dit jaar een feit. Vandaar dat het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Inspraakorgaan voor Turken in Nederland (IOT) gezamenlijk het initiatief hebben genomen voor een historische terugblik. Daarin draait alles om de ervaringen van de Turkse gastarbeiders zelf.
Erhan Tuskan ging op zoek naar hun documenten en foto's, en tekende hun eerste ervaringen in Nederland op. Hij sprak mensen met verschillende achtergronden over de verwachtingen en dromen waarmee ze naar Nederland kwamen. Maar ook over hun alledaagse belevenissen. Een belangrijk deel van de foto's die hij heeft verzameld, zijn opgeslagen in het Historisch Beeldarchief Migranten.

Literatuur:

Erhan Tuskan & Jaap Vogel, Lied uit den vreemde - Gurbet türküsü. Brieven en foto's van Turkse migranten 1964-1975, Amsterdam (Aksant) 2004.

Het eerste exemplaar van het boek is op 23 december 2004 aangeboden door de voorzitter van het IOT, Sabri Kenan Bağcı, aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, mw. R. Verdonk.

Wilt u reageren:

top