IISG

Collectie: Ommen-Douwes

« vorige | bladeren | volgende »
Albertine (Tineke) Cornelie Douwes werd geboren op 8 juni 1934 in Tandjung Pandan, Sumatra (Nederlands-Indië). Haar ouders kwamen oorspronkelijk uit Midden-Java, maar haar vader, Dirk Douwes (Algemeen Ontvanger der ’s Landskassen), werd overgeplaatst van Semarang naar Tandjung Pandan. Later keerden ze terug naar Semarang en is het gezin in Salatiga gaan wonen. Haar vader overleed tijdens de oorlog als dwangarbeider aan de Birma-spoorlijn.

Tineke Douwes trouwde met Edwin van Ommen, die op 17 juli 1930 was geboren in het mijnbouwstadje Sawahloento (West-Sumatra). Zij kregen zeven kinderen (2 zonen en 5 dochters) en 12 kleinkinderen. Haar man overleed in 2001. In Batavia volgde Tineke gedurende drie jaar de hbs (afd. B voor meisjes bij de Ursulinen) en deed vervolgens Schoevers en een interne opleiding bij de Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) in Batavia. Zij werkte achtereenvolgens bij de Nederlandse Boekenclub, bij de BPM en bij het handelshuis Tiedeman & Van Kerchem, tot haar man werd overgeplaatst naar een suikerfabriek in Cheribon.

In december 1961 is het gezin als spijtoptant naar Nederland gekomen. Zij werden twee dagen opgevangen in een kamp in Bennekom ("en bestolen door barakbewoners!"). Vervolgens werden ze ondergebracht in pension Van der Leest, Brede Haven 5 in Den Bosch. In de zomer van 1963 kregen ze een woning voor gerepatrieerden (Tuinstraat 18) in het dorp Den Dungen, vijf kilometer van Den Bosch, waar Tineke nog steeds woont. Aanvankelijk verrichtte Tineke van Ommen-Douwes in Nederland vooral vrijwilligerswerk en was ze lid van verschillende besturen en commissies - onder meer bestuurslid van de Katholieke Ouder Vereniging, kerkbestuurslid en lector/lid van Kerk & Werk. Toen de kinderen groot waren, is zij weer buitenshuis gaan werken.

Tot haar OBU (VUT) in 1992 heeft zij als secretaresse gewerkt bij het psychiatrisch ziekenhuis Coudewater in Rosmalen. Verder was zij medeoprichter van het plaatselijke CDA, secretaris van de Vincentius Vereniging en Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS), d.w.z. trouwambtenaar, en gastdocent Tweede Wereldoorlog Zuid-Oost Azië op scholen en bij verenigingen. In 1979 werd zij ereburger van de (toenmalige) gemeente Den Dungen.
 

Utrecht, 1960

Utrecht, 1960

Den Bosch, 1962

Den Bosch, 1962 (ca.)
 

Den Bosch, 1962 (ca.)

Den Dungen, 1963

Den Bosch, 1963

Den Bosch, 1963
 

Den Dungen, 1964

Den Dungen, 1964

Den Dungen, 1966

Den Dungen, 1969
 

Den Dungen, 1971

Den Dungen, 1971
 
top