IISG

Andere IISG bronnen en diensten

Rusland: Archieven en Restitutie, teksten en andere bronnen over archieven in Rusland en restitutie-kwesties.

Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland

INDOC Database over Labour in Indonesië

Midden-Oosten en Centraal Azië, collecties, onderzoek en congressen (tekst in Perzisch)

Turkije, collecties, onderzoek en congressen (tekst in Turks)

E-Cards, afbeeldingen uit de IISG-collecties om als electronische briefkaart te versturen.

Andere organisaties

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis verleent gastvrijheid aan de volgende organisaties en instellingen:

ArcheoBiblioBase, een overzicht van de belangrijkste Russische archieven, te Moskou samengesteld in samenwerking met de Russische Archiefdienst.

BINT Project, het nationale onderzoeksprogramma 'Bedrijfsleven in Nederland in de twintigste eeuw'.

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Centrum voor de Geschiedenis van Migranten

Chinese Posters, 1925 - Present. Propaganda, Politics, History. Posters uit de collecties van IISG en Stefan Landsberger.

Economy and Society of the Low Countries, onderzoeksprogramma voor de economie en maatschappij van de Lage Landen vóór 1850

European Union Archive Network, een project ter verbetering van de toegankelijkheid van archieven in de Europese Unie.

Gosudarstvennaia Obshchestvenno-Politicheskaia Biblioteka (Sociaal-Politieke Staatsbibliotheek) in Moskou, een van de belangrijkste sociaal-historische collecties ter wereld.

Historical Demography, website van de International Commission for Historical Demography (ICHD)

Historische Steekproef Nederland, een representatieve steekproef van 80.000 Nederlanders, 1812-1922.

International Association of Labour History Institutions, de Internationale van sociaal-historische archieven, bibliotheken en musea.

International Congress of Historical Sciences 2010 (ICHS)

International Social History Committee (ISHC)

Internationale Marx-Engels-Stiftung (IMES), die de uitgave van het verzameld werk van Karl Marx en Friedrich Engels (MEGA2) voortzet.

The Israeli Left Archive

LabNet, het Europese netwerk van sociaal-historici.

LabourAgain, research netwerk over Latijns Amerika.

labourhistory.net, een website van de International Association of Labour History Institutions (IALHI)

Landelijke Stichting Strijdmuziek, het overkoepelend orgaan voor strijdmuziekgroepen in Nederland.

Lifecourses in context, een onderzoeksproject van HSN en NIWI naar levenslopen, gebaseerd op bevolkingsregisters en volkstellingen.

Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, een van de fraaiste internationale collecties op het terrein van economische en bedrijfsgeschiedenis.

Persmuseum, het museum voor de oudste pers ter wereld.

Het Reclame Arsenaal, kenniscentrum voor de geschiedenis van de Nederlandse reclame.

Sephis South-South Exchange Programme for Research on the History of Development.

Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG), kwartaalblad over de sociale en economische geschiedenis van Nederland en Vlaanderen.

Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, kwartaalblad over de sociale geschiedenis van de Nederlanden.

Tjebbe van Tijen, teksten over zijn projecten op het raakvlak van kunst en 'human computer interfaces' voor het vinden en verspreiden van informatie.

Vakbeweging in de oorlog

Virtual Knowledge Studio (VKS)

Vrouwentijdschriften, een project van het Persmuseum rond geïllustreerde vrouwentijdschriften in Nederland.

World Economic History Congress 2009 (IEHA)

top