IISH

Aletta Jacobs's Defense of Contraception
De strijdwijze der doctoren Pinkhof en Mendes de Leon
De strijdwijze der doctoren Pinkhof en Mendes de Leon tegen het Nieuw-Malthusianisme door Aletta H. Jacobs. Herdruk uit het Ned. Tijdschr. voor Geneesk. 1898. (Naar aanleiding van het onveranderd verschijnen in brochurevorm van een opstel van 1898 van de doctoren Pinkhof en Mendes de Leon).
Amsterdam, F. van Rossen, 1904
Author:
Aletta Jacobs
Collection:
top