IISH

Report of a Lecture by Gerritsen
C.V. Gerritsen's lecture
'Worden er menschen geboren voor wie geen plaats bereid is aan den maaltijd des levens?', De Dageraad. Maandschrift tot bespreking van maatschappelijke en zedelijke vraagstukken op wetenschappelijk gebied. 3(1882)10, p. 314-320.
1882
Call number:
ZK 45955
This is a report of a lecture that was held by C.V. Gerritsen in a meeting of "De Unie", Amsterdam, 22 March 1881. A more comprehensive report was printed in De Werkmansbode (1881) 14, Call number: ZF 17608
top