IISG

Politieke prenten Vietnam Oorlog

Amerikaanse symbolen
Yankee, go home
Made in Saigon Het offer: op tijd of vergeefs Yankee, go home Gevaar! Communistisch drijfzand
Bombardementen Vietnam
De Nederlandse bijdrage
Bommen op Hanoi Wanted for murder Nederlands aandeel 2e kamer vraagt stopzetting bombardementen
Vredesonderhandelingen
Tafeldans in Parijs We komen er wel uit

De Nederlandse kranten kennen een lange traditie van politieke prenten, tekeningen die commentaar leveren op het nieuws. Hier zijn prenten verzameld van diverse tekenaars uit diverse Nederlandse bladen in de periode 1965-1975.
De tien prenten samen geven een beeld hoe er in de Nederlandse media over Vietnam gedacht werd. Ze maken iets van de redenen van protest duidelijk, hoe er over de VS gedacht, en wat de Nederlands positie in het geheel was.
In de tekeningen is te zien hoe Amerikaanse symbolen als de vlag nu tégen de VS gebruikt worden. Het thuisfront roert zich en dringt aan op terugtrekking van de troepen. Doordat de beelden voor het eerst ook de huiskamer in komen via televisie en foto's wordt ook de gruwel van de bombardementen duidelijk. Uiteindelijk leidt dit in 1973 tot zeer moeizame vredesonderhandelingen.

top