IISG

Propaganda posters Vietnam Oorlog

Made in Saigon
Kom overal ter wereld in actie
USA onder de laars van Vietnam
Rusland en China in de personen van Stalin en Mao als dikke vrienden
'Vrede voor Vietnam'
Tran thi Thao
Nixonstein!
Ho Chi Minh als wijze
Amerikaanse krijgsgevangenen
Strijd, solidariteit en hoop

Posters brengen op een direct aansprekende manier een simpele boodschap over aan een groot publiek. In geval van oorlog maakt zo'n simpele voorstelling van zaken het mogelijk in één oogopslag vriend en vijand te herkennen.

De Koude Oorlog en de strijd in Vietnam hebben in hun kielzog enorme hoeveelheid propaganda-posters met zich meegebracht. China, Sovjet-Rusland en Cuba, de communistische landen die Noord-Vietnam steunden, stelden de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam en overal elders ter wereld aan de kaak. Daartegenover werd Ho Tsji Minh als een vreedzame wijze filosoof afgeschilderd. De vriendschap tussen de communistische landen werd verbeeld als dankbaarheid van mensen uit het 'gewone volk', of als twee politieke leiders die op één lijn hoopvol naar de toekomst kijken.
In Amerika zelf en in niet-communistische landen was een omvangrijke vredesbeweging. Die richtte zich met haar posters rechtstreeks tegen de Amerikaanse president en zijn politiek van bombardementen.
In Vietnam zelf was de affichekunst ook sterk ontwikkeld. Tegenover vredelievende, aantrekkelijke en door licht beschenen vertegenwoordigers van het volk staken de Amerikaanse soldaten af als grimmige schoften.

Het IISG heeft uit al deze landen posters verzameld die een idee geven van het vijandbeeld. Hierboven een heel kleine selectie. Méér posters zijn te vinden in onze catalogus.

top