IISG

Citaten van Voorzitter Mao
Variant van de eerste editie, met een voorwoord gedateerd 1 mei 1964.
China, 14 x 10 cm, 250 pp. 30 hoofdstukken.
Maarschalk Lin Biao beveelt herhaalde bestudering van de vele belangrijke standpunten van voorzitter Mao aan teneinde zich het gedachtegoed van Mao Zedong eigen te maken. Sommige van zijn aforismen dienen net zo lang bestudeerd en uitgesproken te worden tot men ze uit het hoofd kent... Meer

Voorwoord
Maarschalk Lin Biao beveelt herhaalde bestudering van de vele belangrijke standpunten van voorzitter Mao aan teneinde zich het gedachtegoed van Mao Zedong eigen te maken. Sommige van zijn aforismen dienen net zo lang bestudeerd en uitgesproken te worden tot men ze uit het hoofd kent. Voorts wijst hij er op dat in de Krant van het Bevrijdingsleger vaak bij de berichtgeving citaten van Mao worden aangehaald, zodat kaders en soldaten ze kunnen bestuderen. Sedert een aantal jaren bestuderen en gebruiken de troepen krachtig de ervaringen die Voorzitter Mao heeft beschreven, hetgeen bewijst dat men in geval van problemen het beste een citaat van Voorzitter Mao kan opzoeken en bestuderen om simpel en snel resultaat te boeken.

Om de eerstejaars kaders en rekruten behulpzaam te zijn bij het nòg beter bestuderen van Mao Zedongs gedachtegoed hebben wij dit boekje samengesteld: Citaten van Voorzitter Mao, waarin reeds in de Krant van het Bevrijdingsleger gepubliceerde citaten verder zijn aangevuld. Uitgaande van welomschreven principes hebben wij gepoogd een selectie te maken die tegemoet komt aan de noden en eisen van eerstejaars kaders en rekruten. Ieder legeronderdeel afzonderlijk moet zich tijdens de studie-uren rekenschap geven van de eigen situatie, missie en werkomstandigheden en daarop een onderdeel van de studie aanvatten, zoals men een pijl richt op een doel. Deze citaten zijn alle gebaseerd op de aparte uitgaven van de Verzamelde werken van Mao Zedong van de Volksuitgeverij en op gepubliceerde opstellen en geschriften over de politieke standpunten van Voorziter Mao.

Hoofdkwartier van de Politieke Staf,
1 mei 1964