IISG

Processie in het Vakbondspaleis, Moskou

Processie in het Vakbondspaleis, Moskou
"Rond het lichaam van de oude geweldenaar, opgebaard in de Zuilenhal van het Vakbondspaleis, doet zich het ene na het andere ongepaste incident voor. De schaduw van de Geheime Politie viel overal, maar een dichte menigte omstuwde geëmotioneerd de baar en maakte de begrafenisceremonie zo tot een demonstratie van niet mis te verstane betekenis." (Victor Serge, Memoirs of a Revolutionary)

Foto:
Collectie Maksimov
Signatuur:
BG A7/883
top