IISG

Begrafeniscomité van anarchisten

Begrafeniscomité van anarchisten.
Gezeten vóór de tafel: Alexander Berkman. Gezeten aan de tafel, derde van rechts: : G.P. Maksimov.

"De Sovjet-regering bood aan de organisatie van de begrafenis op zich te nemen, maar de familie en kameraden van Kropotkin wezen dat af... Het Begrafeniscomité van Moskouse anarchistische organisaties vroeg Lenin officieel toestemming om de gevangen kameraden van de overledene gelegenheid te geven de begrafenis van hun vriend en leraar bij te wonen." (Alexander Berkman, The Bolshevik Myth)

Foto:
Collectie Maksimov
Signatuur:
BG A7/860
top