IISG

Tania
'In het midden de vrouwelijke soldaat Tania, voorgedragen voor het kruis van verdienste en de medaille van de heilige Gregorius.' Links van haar een vrijwilliger, 15 jaar. Rechts van haar de langste soldaat van de compagnie. Tania is 16 jaar.'
'Onder de soldaten bevonden zich buitengewone kerels. Jong, stevig gebouwd, recht van lijf en leden, hadden zij allemaal deze uit onverschrokkenheid en oprechtheid bestaande vlam in hun ogen.'
Signatuur:
BG T2/591
top