IISG

Josephowka
'Josephowka. Officieren van het 91e regiment... Ik met de zwarte muts.'
'Maar mijn beste verblijf was dat bij de regimenten, vooral bij het regiment 'van de Witte Zee' (91e), waar ik een soldatenleven leidde en aan overrompelingen meedeed.'
Signatuur:
BG T2/591
top