IISG

De Proletarische Vrouw 8.3.1914
S.D.V.C.: De Proletarische Vrouw
Ontwerp: A. Ladenius
Formaat: 33x25 cm.
Inv. nr.: BG B10-836

De Proletarische Vrouw
Vrouwendag 8 maart 1914
Moederschapsverzekering
Kostelooze Geneeskundige Hulp
Zuigelingenkeuken
Kinderbewaarplaats
top