SAVRZ013 Doos 001 - 005
60 centimeter 
1974-2016
(SAVRZ013 Doos 001 Map 1.1)
Materiaal
notulen
Periode
1974-1975
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Personen
Baanders, Bert; Beaux, Joop; Cartier, Jan; Davidson, Steef; Giessen, Theo van der; Kreutzer, Rudi; Oostveen, Cok; Paquay, Wim; Petalo, Koko; Roelofs, René; Sauer, Derk; Tijen, Tjebbe van; Velde, R. van der (o)
Organisaties
Aktiegroep Nieuwmarkt; Amsterdam Autovrij; Amsterdamse Aktie Partij (AAP); BAK-Jordaan; Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW); Buurtkomitee Hemelrijk; CPN; Cineclub; Comité Redt Amsterdam, Begin bij de Nieuwmarkt; Gezamenlijke Aktiegroepen Amsterdam; KEN ml; Roodmerk, koffiehuis; Socialistische Partij (SP); Solidariteits Komitee Bijlmer Krakers; Sterke Arm, de; aktiegroep Westelijke Eilanden
Opmerkingen
Van de deelnemende groepen en personen is een selektie gemaakt; een uitputtende opsomming is ondoenlijk. Dit dossier bevat ook Open Brief aan de CPN d.d. 10 april 1975 door het Gez. Aktiegroepenoverleg (de CPN maakte toen deel uit van B&W).
(SAVRZ013 Doos 001 Map 1.2)
Materiaal
discussiestukken, notulen, pamfletten.
Periode
1975-1976
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Personen
Baanders, Bert; Cartier, Jan; Deckers, Marèse; Giessen, Theo van der; Kleij, Henk van der; Morel, Huib; Paquay, Wim
Organisaties
Aktiegroep Nieuwmarkt; Amsterdamse Aktie Partij (AAP); Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW); Buurtkomitee Hemelrijk; Holding, de; Jongeren Advies Centrum (JAC-Amsterdam); Socialistische Partij (SP); Sterke Arm, de; Wetswinkel Amsterdam
Opmerkingen
De AKW- (Anti-Kraakwet)acties komen op gang! Opsomming van personen en actiegroepen is niet volledig
(SAVRZ013 Doos 001 Map 1.3)
Materiaal
notulen.
Periode
1977
Geografisch onderwerp
Amsterdam: Arnhem: Ede: Groningen
Personen
Bijlsma, Auke; Giessen, Theo van der
Organisaties
Kraakkrant (Amsterdam); Kraakkrant (Amsterdam); Kraakpandendienst; Raad van Kerken; Streetcornerwork; kraakgroep Pijp
(SAVRZ013 Doos 001 Map 1.4)
Materiaal
notulen
Periode
1978
Trefwoorden
knokploegen
Geografisch onderwerp
Amsterdam: Arnhem: Ede: Leeuwarden
Personen
Bosman, Jan; Gelderen, Amos van; Gouwswaard, Harry (h); Schaefer, Jan (o); Wissen, Paul van (h)
Organisaties
Aktiegroep Nieuwmarkt; Carmel; F&S (Fagel en Van der Sluis); Jongeren Advies Centrum (JAC-Amsterdam); Kraakgroep Noord; Kraakkrant (Amsterdam); Kraakpandendienst; Landelijk Overleg van Kraakgroepen (LOK); Overleg Stuurgroep Amsterdam (OSA); Technische Unie; Stedelijk Overleg Kraakgroepen (SOK)
(SAVRZ013 Doos 001 Map 1.5)
Materiaal
notulen
Periode
1979
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Carmel; Kraakgroep Weesperzijde
(SAVRZ013 Doos 001 Map 1.6)
Materiaal
adresgegevens
Periode
1978-1979
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Stedelijk Overleg Kraakgroepen (SOK)
(SAVRZ013 Doos 001 Map 2.1)
Materiaal
discussiestukken
Periode
1979
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Personen
Bosman, Jan; Giessen, Theo van der Organsaties: Stedelijk Overleg Kraakgroepen (SOK)
(SAVRZ013 Doos 001 Map 2.2)
Materiaal
discussiestukken, manuscripten, notulen, getikte teksten
Periode
1984
Geografisch onderwerp
Amsterdam=Staatsliedenbuurt: Beverwijk
Personen
Adriaenssen, Leo F.W.; Broekhuis, Rens; Giessen, Theo van der; Prins, Jelle
Organisaties
Aktie Overleg IJmond (AOIJ); Aktieve Oppositie (per); Blauwe Duim; Bluf! (per); Kraakgroep Beverwijk; Kraakkrant (Amsterdam); Rioolrat; Staatsradio; Vlugtig Weerzien (per); Stedelijk Overleg Kraakgroepen (SOK); Stedelijk Overleg Kraakgroepen (SOK); Woongroep Staatsliedenbuurt
Opmerkingen
Bevat o.a. de volgende discussiestukken:
 • Wat te Doen? Het Plafond en de Hemel
 • Niet Janken maar Spijkers met Planken!
 • Kraken of Grutten?
 • Van Grote Keyser tot Grote Ontevredenheid
 • Elf Vragen over de Onverenigbaarheid van Seksisme en een Radikaal Linkse Strijd binnen de Kraakbeweging
 • Met een Hengel vang je geen Tijger
 • Nu Bluf voor ons heeft afgedaan..
 • Bestaansrecht en Bedoeling van het Stedelijk Overleg
 • Hoofdpunten van de Gemeentepolitiek t.o.v. de Kraakbeweging
 • De Rioolrat
 • Nieuwe eigen Media: Voorstellen tot Samenwerking tussen Vlugtig Weerzien en Kraakkrant
 • Kraakbeweging stelt Orde op Zaken na Ontruiming Wijers" (interview met Theo en Jelle door Huub Klompenhouwer van de GPD)
 • Hallo beste mensen" door kraakgroep Beverwijk
 • Massale Propaganda Mevrouw, u weet wel waarom
 • commentaren van Theo vd Giessen
(SAVRZ013 Doos 001 Map 2.3)
Materiaal
discussiestukken, correspondentie, pamfletten.
Periode
1977-1979
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Landelijk Overleg van Kraakgroepen (LOK); Stedelijk Overleg Kraakgroepen (SOK)
(SAVRZ013 Doos 001 Map 2.4)
Materiaal
discussiestukken, manuscripten.
Periode
1984
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Personen
Giessen, Theo van der
Organisaties
Bluf! (per); Stedelijk Overleg Kraakgroepen (SOK)
Opmerkingen
De hier aanwezige discussiestukken bevinden zich reeds in het zeer uitgebreide disdussiedossier uit 1984 onder SAVRZ013 Doos 001 Map 2.2.
(SAVRZ013 Doos 001 Map 2.5)
Materiaal
adresgegevens.
Periode
1984
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Stedelijk Overleg Kraakgroepen (SOK)
(SAVRZ013 Doos 001 Map 3.1)
Materiaal
notulen.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Stedelijk Overleg Kraakgroepen (SOK)
(SAVRZ013 Doos 001 Map 3.2)
Materiaal
discussiestukken, notulen.
Periode
1984
Geografisch onderwerp
Amsterdam: Beverwijk
Organisaties
Stedelijk Overleg Kraakgroepen (SOK)
Opmerkingen
Bevat ook notulen Stedelijk Kraakspreekuuroverleg (april 1984).
(SAVRZ013 Doos 001 Map 3.3)
Materiaal
discussiestukken, flyer, manuscripten, pamfletten uit Nederland
Periode
1985-2000
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam algemeen{Tesselschadestraat 7-9}: Den Haag{Blauwe Aanslag}
Personen
Kok, Hans
Organisaties
ATAK (Aktiegroep tegen de Leegstandwet); Bankroet; Eerste Hulp; Politieke Vleugel Kraakbeweging (PVK); Spekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK); Stedelijk Overleg Amsterdam; Wielingen; Zwarte, de (per); gezamenlijke kraakgroepen van Amsterdam
Opmerkingen
Bevat ook een map met discussiestukken betr. Tesselschadestraat 7-9 (uit 1989), de zg. Tesselschade-diskussie.
(SAVRZ013 Doos 001 Map 3.4)
Materiaal
correspondentie, notulen uit Nederland
Periode
1990-1992
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
Binnenpret; DPMJA (Demokratisch Platform Marokkaanse Jongeren Amsterdam); Vrankrijk
(SAVRZ013 Doos 001 Map 4.1)
Materiaal
notulen
Periode
1977-1998
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Opmerkingen
Bevat notulen uit de jaren 1977, 1981-1985, 1991-1998
(SAVRZ013 Doos 001 Map 4.2
Materiaal
discussiestukken uit Nederland
Periode
november 1998
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam=Oostelijke Eilanden{Entrepôtdok}
Personen
Kallenberg, Freek
Organisaties
Buiten de Orde (per); Grachtenkrant (per); Kraakspreekuur Oostelijke Eilanden; Ravage (per); Spekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK)
Opmerkingen
Na een inleidend stuk door KraakSpreekUur Oostelijke Eilanden (KSUOE) zijn in deze bundel de volgende artikelen opgenomen: "Stukje ter discussie", door Gijs; "Krakers, trek aan uw klompen. Pleidooi voor kraakgolf op het platteland", door het SPOK; "Het verlangen spreekt. Utopie als rizoom", door Freek Kallenberg (overgenomen uit Buiten de Orde/Ravage.
(SAVRZ013 Doos 001 Map 4.3)
Materiaal
discussiestuk uit Nederland
Periode
januari 2011
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Opmerkingen
Discussiestuk, naar aanleiding van het ingaan van het kraakverbod, drie maanden eerder op 1-10-2010. Het stuk is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld.
(SAVRZ013 Doos 001 Map 4.4)
Materiaal
uitnodiging uit Nederland
Periode
26 mei 1998 en 22 februari 2003
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Plantage Doklaan 8-12}
Organisaties
Kraakgroep West; kraakgroep Oost, kraakgroep Centrum; kraakgroep Zuid; kraakgroep Pijp; Spekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK)
Opmerkingen
Betreffende de vergadering 1998: Overleg over de aanstaande ontruimingsgolf, de grachtenpot, voorbereiding discussie over waarom, waarvoor en waartegen van kraken. Betreffende vergadering 2003: Uitnodiging voor een overleg van krakende Amsterdammers. Voor iedereen die kraken aan het hart gaat en vindt dat er nog veel beter kan op het gebied van samenwerking, zelf-organisatie, solidariteit en autonomie.
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.1)
Materiaal
diversen
Periode
1978-2005
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Opmerkingen
Bevat ook interne richtlijnen voor het opzetten van de sneeuwballijst. De alarmlijsten zelf zijn uit de jaren 1978-79, 1980, 1982-83, 1985, 1986, 1996-97, juni 1997 (tijdens Eurotop in A';dam), februari 1999, juni 2000, 2001-2002, 2002-2005.
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.10)
Materiaal
adresgegevens
Periode
1980 (1998)
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Opmerkingen
uit 1998 de verspreidingslijst voor aanplakbiljetten
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.11)
Materiaal
adresgegevens
Periode
1984-1989
Geografisch onderwerp
Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.12)
Materiaal
fotokopiën
Periode
1981
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Personen
Spek, Jo van der (pseud. Jojo)
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.13)
Materiaal
kaartsystemen.
Periode
1975-1976
Geografisch onderwerp
Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.14)
Materiaal
adresgegevens uit Nederland
Periode
1992
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
NN (per)
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.2)
Materiaal
diversen
Periode
1986-1987
Geografisch onderwerp
Nederland
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.3)
Materiaal
adresgegevens uit Internationaal
Periode
1980-1985
Geografisch onderwerp
Internationaal
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.4)
Materiaal
diversen.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.5)
Materiaal
adresgegevens.
Periode
1987-1990
Geografisch onderwerp
Nederland
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.6)
Materiaal
adresgegevens.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.7)
Materiaal
adresgegevens.
Periode
1977-1979
Geografisch onderwerp
Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 002 Map 1.8)
Materiaal
adresgegevens.
Periode
1980-2000
Geografisch onderwerp
Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 002 Map 2.1)
Materiaal
adresgegevens.
Periode
1975-1985
Geografisch onderwerp
Nederland
(SAVRZ013 Doos 002 Map 2.2)
Materiaal
adresgegevens.
Periode
1985
Geografisch onderwerp
Nederland
(SAVRZ013 Doos 002 Map 2.3)
Materiaal
adresgegevens uit Internationaal.
Periode
1976-1990
Geografisch onderwerp
Internationaal; Nederland
(SAVRZ013 Doos 002 Map 2.4)
Materiaal
informatiefolder/-stencil, pamfletten uit Nederland.
Periode
1990-1991
Trefwoorden
knokploegen, ontruiming
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Opmerkingen
Deze brochure geeft een overzicht betreffende 1991 van de gekraakte panden (indien mogelijk met de naam van de eigenaar erbij), ontruimingen, knokploegoptredens en acties van de kant van de krakers. Plus een pamflet met een dergelijke lijst over het jaar 1990.
(SAVRZ013 Doos 002 Map 2.5)
Materiaal
bestandslijsten uit Nederland.
Periode
1979-1990
Trefwoorden
huidenstraattruc, leegstandswet, ontruimingsgrondslag
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 002 Map 2.6)
Materiaal
notitie uit Nederland.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Opmerkingen
Voorstellen voor afspraken over een nieuwe pergroep. Opgesteld door Ad en Wijnand.
(SAVRZ013 Doos 002 Map 2.7)
Materiaal
diversen uit Nederland.
Periode
2000-2010
Studentenkraakspreekuur (SKSU)
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Jodenbreestraat 24}{Schoolstraat 4}
Opmerkingen
Het SKSU zat begin jaren negentig in BG3 (Binnengasthuis 3)na 2010, o.a. in Schijnheilig op de Passeerdersgracht en in het Spinhuis.
(SAVRZ013 Doos 002 Map 3.1)
Materiaal
pamfletten.
Periode
1981-1997
Trefwoorden
kraakwachten, kraken
Geografisch onderwerp
Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 005 Map 1.1)
Materiaal
pamfletten, diversen
Periode
1983-2012
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Van Ostadestraat 311}
Organisaties
Arrestantengroep A'dam; Wegloophuis tegen de psychiatrie (Keizersgracht, Groote Keijser)
(SAVRZ013 Doos 005 Map 2)
Materiaal
notulen, diversen
Periode
1996-2000
Geografisch onderwerp
Amsterdam{Weteringschans 66}[Kurwamac]{Pretoriusstraat 28}{Molli, kraakcafe}{Van Ostadestraat 311}
Organisaties
Arrestantengroep A'dam;
Opmerkingen
In deze map stukken over de nasleep van de Eurotop (1997), waaronder een rapport van de Onderzoekscommissie Eurotop, ingesteld door het Ministerie van Justitie. Tevens stukken over de ontruimingen van diverse kraakpanden, de inval bij de Molli (nov. 2000) en notulen uit de jaren 1996-1998. Ook informatie voor arrestanten in verschillende talen.
(SAVRZ013 Doos 002 Map 3.3)
Materiaal
pamfletten, persberichten
Periode
1997, 2000
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Hoofdstedelijk Kraaknieuws
Opmerkingen
O.a. een lijst met perscontacten uit jan. 2000 waarop ook contacten met eigen media in NL: Activist O24, Dusnieuws, Kleintje Muurkrant, Springstof.
(SAVRZ013 Doos 005 Map 1.2)
Materiaal
pamfletten
Periode
1996
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Personen
Jeffreys, Nicholas
Organisaties
Arrestantengroep A'dam
(SAVRZ013 Doos 002 Map 3.6)
Materiaal
notulen.
Periode
1991
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Personen
Donk, mr. Jan G.; Wijngaarden, Marq
(SAVRZ013 Doos 002 Map 3.9)
Materiaal
diversen.
Periode
2006-2008
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Linkse Hulp
Opmerkingen
Organisatie waarbij financiering gevraagd kan worden voor acties en aanverwante zaken. Ondersteuning voor linkse activisten en sympathisanten op financieel, juridisch, politiek en praktisch vlak. In deze map o.a. Nieuwsbrief nr 1 (jan. 2006), 2 (juni 2006) en 3 (april 2008). Motto: Solidariteit is ons wapen.
Zie ook de dossiers van de Vakgroep (68/1B/4.1) en Zwart Zaad (68/1B/4.2) en andere solidariteitsfondsen (68/1B/4.3).
(SAVRZ013 Doos 004 Map 1 & 2)
Materiaal
logboeken.
Periode
dec'1979 - april 1980
Geografisch onderwerp
Amsterdam[Vondelstraat]{Groote Keijser}{Hoendiepstraat 31}{Singel 186}
Personen
Berg, Leen van den; Giessen, Theo van der; Prins, Jelle; Bijnen, Hein; Bosman, Jan; Verlinden, F.
Organisaties
KEN ml; Wijkcentrum D'Oude Stadt
(SAVRZ013 Doos 002 Map 3.7)
Materiaal
adresgegevens.
Periode
1990
Geografisch onderwerp
Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 002 Map 3.8)
Materiaal
begrotingen, logboeken, notulen, pamfletten.
Periode
1979
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Personen
Giessen, Theo van der; Spek, Jo van der (pseud. Jojo)
Organisaties
Kraakpandendienst
(SAVRZ013 Doos 003 Map 1.1)
Materiaal
publicaties
Periode
1974
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Personen
Giessen, Theo van der; Kleij, Henk van der; Oostveen, Cok
Organisaties
Amsterdamse Aktie Partij (AAP)
(SAVRZ013 Doos 003 Map 1.2)
Materiaal
publicaties.
Periode
1975-1982
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Personen
Giessen, Theo van der; Kleij, Henk van der; Oostveen, Cok
Organisaties
Amsterdamse Aktie Partij (AAP); Gezamelijke Amsterdamse Kraakgroepen; Lont Uitgeverij; amsterdamse kraakspreekuren; gezamenlijke actiegroepen tegen leegstand
(SAVRZ013 Doos 003 Map 1.3)
Materiaal
lay out.
Periode
1978
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Personen
Giessen, Theo van der
Organisaties
Gezamelijke Amsterdamse Kraakgroepen
(SAVRZ013 Doos 003 Map 1.4)
Materiaal
kopij.
Periode
1982
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Woongroep Staatsliedenbuurt
(SAVRZ013 Doos 003 Map 1.5)
Materiaal
publicaties.
Periode
jan 1982
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Kraakspreekuur Grachtengordel; Noorderlicht Uitgeverij
(SAVRZ013 Doos 003 Map 1.6)
Materiaal
fotokopiën, manuscripten.
Periode
1976
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Opmerkingen
Het gaat over het BG (=Binnengasthuis) waar toen gekraakt ging worden...
(SAVRZ013 Doos 003 Map 1.7 en Map 4.3)
Materiaal
diversen.
Periode
map 13/3/1.7 1982, map 4.3 vanaf 1990.
Trefwoorden
leegstandswet
Geografisch onderwerp
Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 003 Map 2.1)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
2000
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
KSU Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 003 Map 2.2)
Materiaal
publicaties
Periode
1987
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
ATAK (Axie Tegen AntiKraakwet)
(SAVRZ013 Doos 003 Map 2.4)
Materiaal
publicaties
Periode
1991
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
amsterdamse kraakspreekuren
(SAVRZ013 Doos 003 Map 2.5)
Materiaal
pamfletten
Periode
1993-1994
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Stedelijke Kraakspreekuren A'dam (SKA)
(SAVRZ013 Doos 003 Map 2.10)
Materiaal
infostencil
Periode
1999
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Organisaties: Gezamenlijke Kraakspreekuren Amsterdam
(SAVRZ013 Doos 003 Map 2.6)
Materiaal
publicaties.
Periode
1996-1997
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Gezamelijke Amsterdamse Kraakgroepen; Spekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK)
(SAVRZ013 Doos 003 Map 4.3)
Materiaal
publicaties.
Periode
2015-2016
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Opmerkingen
Gepresenteerd op 9 januari 1016: Vandaag is als presentatie van de nieuwe kraakhandleiding het pand Wijde Heisteeg 7 in Amsterdam na jarenlange leegstand en verkrotting gekraakt. De kraakhandleiding is een handig boekje voor woningzoekers en andere geïnteresseerden waarin alles wordt uitlegd over het kraken van een pand. Kraken is dan zogenaamd wel bij wet verboden maar ook deze kraak van Wijde Heisteeg 7 laat duidelijk zien: Wat niet mag... kan nog steeds! (https://kraakhandleiding.nl/kraakhandleiding.pdf)
(SAVRZ013 Doos 003 Map 2.7)
Materiaal
pamfletten.
Periode
1980-2007
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Opmerkingen
Deze gestencilde kraakhandleidingen zijn in het Engels, Duits, Frans ('91-'93), Pools, Arabisch, Spaans, Turks, Portugees, Servo-Kroatisch.
(SAVRZ013 Doos 003 Map 2.8)
Materiaal
pamfletten.
Periode
1993
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Squatting Information Centre
(SAVRZ013 Doos 003 Map 2.9)
Materiaal
pamfletten.
Periode
1993
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Squatting Information Centre
(SAVRZ013 Doos 003 Map 3.1)
Materiaal
kopij.
Periode
1982
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Lont Uitgeverij; Amsterdamse kraakspreekuren
(SAVRZ013 Doos 003 Map 3.2)
Materiaal
diversen
Periode
1973-1975
Geografisch onderwerp
Amsterdam
Organisaties
Kraakpandendienst
Opmerkingen
Uit 1973 de handleiding die begint met 'Is kraken een spelletje? OM de dooie dood niet'. Uit dezelfde periode, waarschijnlijk iets later) een korte handleiding waarin vooral benadrukt woprdt hoe belangrijk het is om te zwijgen als je met de politie in aanraking komt.
(SAVRZ047 Doos 001 Map 4.1)
Materiaal
tijdschriftartikelen, discussiestukken, pamfletten, publicaties, getikte teksten uit Nederland.
Periode
1975-1989
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Den Haag
Personen
Berg, Gerard van de; Draaisma, Jaap; Huijer, Marli; Sas, Marcel 't; Wietsma, Annegriet
Organisaties
Kraakkrant (Amsterdam); RAAF (per); Vandaalse Gedachte, de; Vrije, de (per); Zwarte, de (per); De Harde Kern
Opmerkingen
Deze discussiestukken waren zowel voor intern gebruik bedoeld als t.z.t. gepubliceerd. In deze map onder meer de volgende artikelen: "De tirannie van de struktuurloosheid" (1970, uit het engels vertaald, ook in De Vrije verschenen onder de titel: "Tyrannie in ongestructureerde groepen"); Klaus Kuhen: "Over de noodzaak een sociale tegenmacht op te bouwen"; "Buurt en anarchie", A'dam 1984, auteur Marli Huijer?; discussiestuk 'Krakers Elitair', door Henk Jan uit De Pijp, A'dam 1994; "Verzet en geweld", A'dam 1979; "Wijers is ontruimd", door DAK, A'dam -1984; "Perestroika", geschreven n.a.v. kongres Solidariteit & Verzet, A'dam 1987; "Krakelingen.." door Gerard v.d. Berg; "Einde van Amsterdam" door De Vandaalse Gedachte, A'dam 1975; "De olympiese aanslagen", discussiestuk uit 1986; "De Raaf gevlogen" door Onbuigzamen uit de Randstad, uit de Zwarte 30.11.86; "De persgroep van de kraakgroepen in A'dam", door Ad en Wijnand; "De kraakbeweging is dood, leve de kraakbeweging" door Annegriet Wietsma (artikel uit Jeugd en Samenleving); "Honderd horzels of één olifant"; "De parlementaire demokratie en haar onvermijdelijke faillissement", door een aantal krakers en mensen uit diverse buurtkomitees, A'dam, april 1980; "Kraken en media" door Vincent; "Kreatieve klinkers van mij" door Marco di Mokum; een stuk over 'Initiatiefgroepenvoorstel' door Hans B. van 12.3.81; "Offers for sale" (?); "Hoe gaan we verder in de kraakbeweging", uit de Nieuwmarktbuurt, sep 1976; "Op sterven na dood!" uit De Vrije nr 1, 1987; een discussiestuk uit najaar 1989 door Ciske de Rat Strikes Back!!; "Over het legaliseren van kraakpanden", inleiding door Jaap Draaisma op studiedag 5 sep 1986; "Proletarisch winkelen bij Albert Heijn" door Tonie 162; "Waarom toch stemmen op 26 mei" door 6 krakers uit de Staatsliedenbuurt (1981); "Ter bevordering van de diskussie" door Johannes; "Krakers op de bres voor het kapitalisme" door Peter Zondersnor (medewerker van het SPOK maar op persoonlijke titel geschreven); en "De boer, hij kraakte voort", door Wim en Ad; "Krakers zijn laf" van 'Kees van de Madura' over alternatieve strategieen om effectiever met geweld om te gaan: "het is nodig dat we ons gaan toeleggen op het straatvechten".
Een brochure (1987-1988) getiteld "Diskussies" van De Harde Kern. Hierin een kritische beschouwing over de beweging ("De kritiek van de PVK op de beweging is voor een groot deel terecht"); verder een analyse van de wisselwerking tussen individu, verzet en maatschappij. Als derde een indruk van wat De Harde Kern zelf wil.
Een discussiestuk met de aanhef "Ik heb al een paar maanden een klote gevoel van de algehele malaise die er bij de zogenaamde kraakbeweging heerst" van Hans B. d.d.12-03-1981 over de vastgelopen (gewelds)trategie van de kraakbeweging.
(SAVRZ047 Doos 001 Map 4.2)
Materiaal
getikte teksten uit Nederland.
Periode
1982-1983
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Adriaenssen, Leo F.W.; Wietsma, Annegriet
Organisaties
Bluf! (per)
Opmerkingen
Het stuk van Annegriet is getiteld: "Niet bij bewondering alleen: de Amsterdamse kring van twintig"; dat van Leo heet: "Tegen de bonzenwaan".
(SAVRZ047 Doos 001 Map 4.3)
Materiaal
manuscripten uit Nederland.
Periode
1981
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Lucky Luijk}
Personen
Gans, Evelien
Organisaties
Laatste Waarschuwing, De (per)
(SAVRZ047 Doos 001 Map 4.4)
Materiaal
getikte teksten uit Nederland.
Periode
1980
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Sas, Marcel 't
Organisaties
Kraakkrant (Amsterdam)
Opmerkingen
In deze map ook een kort artikel door Marcel 't Sas: "Stalinisme = simplisme", uit 1981.
(SAVRZ062 Doos 001 Map 2.2)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
2000
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Graad, Floris de; Meel, Emmy van; Verbruggen, Jeroen
Opmerkingen
De beschrijving van een aantal dubieuze gerechtelijke uitspraken en de gevolgen daarvan voor Amsterdamse kraakpanden in de periode 1993-'99.
Vergelijk ook het Witboek kraken dat in januari 2009 verscheen in verband met het ingediende wetsvoorstel voor een kraakverbod.
(SAVRZ013 Doos 002 Map 4.3)
Materiaal
publicatie uit Nederland.
Periode
2006
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Opmerkingen
A D.I.Y. magazine about squatting. Hoewel opgeroepen wordt voor kopij voor het volgende nummer in juli 2006 is het bij deze eenmalige uitgave gebleven. Iets meer dan 50 blz, met berichten over kraken in de Pijp en de Molli, de Baarsjes, kraken van criminelen. Verder berichten uit Australie, Tsjechie, Friesland en London. Het hele tijdschrift is Engelstalig. Als bijlage is bijgevoegd de brochure Banner wars over de spandoekenoorlog tegen minister Rita Verdonk i.v.m. de Schipholbrand in 2005. (zie Dossier Acties tegen Minister Verdonk)
(SAVRZ013 Doos 004 Map 4.3)
Materiaal
notitieboek uit Nederland.
Periode
1982
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam, Groningen, Utrecht, Haarlem, Nijmegen, Den Bosch, Arnhem, Den Haag
Personen
Rietmeijer, Fons; Pruis, Ab;
Organisaties
Stichting Wonen (Amsterdam)
Opmerkingen
Aantekenschrift van Fons Rietmeijer met aantekeningen over geschiedenis van het kraken in NL ten behoeve van een tentoonstelling over kraken in NL. Verder verslagen van onderzoek naar geschiedenis in diverse Nederlandse plaatsen waar veel en vroeg gekraakt werd. Opmerkelijk is een verslag van een gesprek met fotograaf Ab Pruis waarin hij vertelt dat er al in 1959 op Waterlooplein 17 sprake was van het clandestien en openlijk bezetten van het pand. De tentoonstelling die in samenwerking met Stichting Wonen in de leidsestraat werd voorbereid is nooit doorgegaan. Wel interessante gegevens over gecshiedenis in diverse plaatsen in NL.
<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>