Affiches Staatsarchief

Overzicht van alle affichecollecties. Zie ook de opmerkingen bij de affiches op deze website.
Totale collectie 5633 affiches (eind 2005)

Kraakbeweging diversen

Kraakpanden Amsterdam

Kraakbuurten Amsterdam

Kraakbeweging Nederland

Acties diversen

Internationale solidariteit

Buitenland

Enkele opmerkingen
De collectie van het Staatsarchief telt in totaal 5633 affiches en loopt op dit moment tot medio 2005 toen het overzichtswerk Met Emmer en kwast verscheen.

De afgebeelde affiches variëren in grootte van A0 tot A4. Sommige trefwoorden uit de lijst zoals hierboven weergegeven bevatten meer dan 100, soms zelfs meer dan 200 affiches.

Auteursrecht
Net als voor al het overige beeldmateriaal is ook op affiches auteursrecht van toepassing. Het auteursrecht van affiches is echter een gecompliceerde zaak. Naast de ontwerper, hebben vaak aan een en hetzelfde affiche een tekstschrijver, een fotograaf en/of een tekenaar meegewerkt (zeker in het pre-digitale tijdperk); bovendien is er nog de organisatie die het affiche heeft uitgegeven, die enig recht zou kunnen claimen. Helemaal onduidelijk wordt zoiets als auteursrecht op het terrein dat op deze site aan bod komt: dat van de ongecontroleerde maatschappelijke bewegingen. Het leeuwendeel van de meer dan 5000 affiches die op deze site te vinden zijn, komt voort uit niet of nauwelijks gestructureerde en georganiseerde collectieven, die allang niet meer bestaan. Met naam en toenaam bekende makers zijn in overgrote meerderheid onbekend.

Op alle afbeeldingen op deze website berusten auteursrechten. Niets mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, vermenigvuldigd of verder verspreid. Veel moeite is gedaan om de bezitters van auteursrechten op te sporen. Mocht u auteursrechten van een afbeelding bezitten en bezwaarmaken tegen vertoning op deze website, neem dan contact op met vraag@iisg.nl en de afbeelding wordt zo spoedig mogelijk verwijderd.