USTE

Türk göçmen işçileri

Hartjes ailesi
1965 yılında İbrahim Görmez birkaç arkadaşıyla Tussenhaven kampından ayrılarak Wibautstraat 71 numarada Hartjes ailesinin çalıştırdığı pansiyona taşınır. Karı koca Hartjes’ler gayet hoş insanlardır; Görmez’i ve arkadaşlarını sık sık yemeğe veya bir şeyler içmeye davet ederler. Fotoğrafta bayan Hartjes Adem Şahin (sol başta) ve İbrahim Görmez’in arasında görülüyor. (Amsterdam, 1965)
Koleksiyon:
İbrahim Görmez, 12
top