IISG

Historisch Beeldarchief Migranten

Hindostaanse Surinamers op straat in Den Haag, 1957 Het Historisch Beeldarchief Migranten (HBM) richt zich op het aanleggen van een representatieve beeldcollectie van de geschiedenis van migranten in Nederland. Het is ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. In het beeldarchief worden foto's verzameld uit particuliere collecties van migranten die in de twintigste eeuw naar Nederland kwamen. Hun fotoalbums bieden een unieke blik op de geschiedenis van vestiging en inburgering, van aanpassing en cultuurbehoud, van identiteit en ondernemerschap. Weinig andere bronnen weten het dagelijks leven zo direct te treffen.

De foto's van het HBM zijn gedigitaliseerd en beschreven. De database met afbeeldingen en beschrijvingen zal gefaseerd toegankelijk worden gemaakt op de website. In de afgelopen jaren is een basiscollectie aangelegd van circa 4000 foto's. Daarbij is gekozen voor de grootste migrantengroepen, te weten Indische Nederlanders, Surinamers, Turken en Marokkanen. Daarnaast komt een aantal kleinere groepen aan bod, zoals migranten uit China, Italië, Spanje, Griekenland en het voormalige Joegoslavië. Een aantal keer per jaar is een thematische selectie uit de foto's van de HBM-collectie als webtentoonstelling te zien.

Het HBM is een initiatief van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM). Bij het verzamelen van foto's wordt samengewerkt met verschillende organisaties, zoals het Inspraakorgaan Turken (IOT), de overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese Gemeenschappen (Lize), het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) en het Inspraakorgaan Chinezen (IOC). Met de drie laatste organisaties organiseerde het HBM trainingen 'Culturele Spoorzoekers' voor jongeren die wortels hebben in een van de genoemde migrantengroepen. De training maakte deel uit van projecten voor het opsporen, bewaren en toegankelijk maken van cultureel erfgoed van migranten in Nederland.

Het HBM wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting en het VSB Fonds.

top