IISG

Invoering arbeidswet
Op voor de invoering van de arbeidswet
Algemeene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden, 1919
Ontwerp:
Albert Hahn Jr.
Formaat: 84x63 cm.
Signatuur:
BG E12-386
top